Vad är IGF-1?

IGF-1 (Insuline-like growth factor) är ett protein som har som uppgift att se till att celler i kroppen nybildas. IGF-1 bildas främst i levern och det liknar insulin till sin uppbyggnad. Det är ett av kroppens  hormoner som till exmepel har en viktig roll när barn ska växa.

När man äter stora mängder protein och har en hög halt av insulin i kroppen så bildas mycket IGF-1. Genom att minska på intaget av proteiner och se till att man sänker sina insulinnivåer så minskar leverns produktion av IGF-1 rejält.  För att IGF-1 ska bildas krävs både proteiner och insulin och insulinhalten sjunker normalt när man fastar.

Om man äter mat som höjer blodsockret och därmed också insulinnivåerna i blodet så ökar halterna av IGF-1 i kroppen. För att hålla blodsockret på en låg och stabil nivå kan man undvika snabba kolhydrater och till exempel äta en GI eller LCHF-kost.

Höga halter av IGF-1 stimulerar kroppen till ökad nybildning av celler. Det är här kopplingen till olika cancersjukdomar finns enligt vissa studier: cancer är enkelt förklarat en okontrollerad tillväxt av celler.

När du fastar så gör den lägre halten av IGF-1 att kroppen väljer  att reparera befintliga celler istället för att bilda nya.

 

 

Author: karin

Share This Post On