10 fördelar med att fasta med 5:2-dieten

Det finns många hälsofördelar med periodisk fasta. 5:2-dieten är en typ av periodisk fasta, det finns andra varianter som till exempel  16:8 vilket innebär att du fastar under 16 timmar varje dygn, och har ett ätfönster på en åttatimmarsperiod. Det finns många vetenskapliga studier som visar att det finns fördelar för både kroppen och hjärnan genom att begränsa matintaget i perioder.

Det finns många fördelar med 5:2-dieten som är en typ av periodisk fasta

1 – Periodisk fasta påverkar celler, gener och hormoner i din kropp

När du fastar sätter kroppen igång reparationsprocesser i cellerna och gör ditt kroppsfett tillgängligt som energi. Det som händer är att insulinnivåerna sjunker vilket gör det enklare för kroppen att använda det lagrade kroppsfettet som bränsle. Nivåerna av tillväxthormoner ökar vilket också ökar fettförbränningen och muskeltillväxten.

2 – Periodisk fasta gör att du går ner i vikt och blir av med fett runt magen

Många fastar för att de vill gå ner i vikt. En av fördelarna med 5:2-dieten och andra typer av periodisk fasta är att du äter mindre mängd mat. Så länge du inte överäter när du har dina ätardagar så betyder det att du reducerar den totala kalorimängden du får i dig. Det finns dessutom forskning som visar att din kroppsförbränning ökar när du fastar.

3 – Du minskar risken för diabetes typ 2

Periodisk fasta har visat sig minska insulinresistens och därmed också minska risken för diabetes typ 2.

4 – Fasta minskar inflammationer i kroppen

Inflammation är ett av del tillstånd i kroppen som kan orsaka en mängd olika sjukdomstillstånd. Periodisk fasta minskar graden av inflammation i kroppen.

5 – Du förbättrar blodtryck och blodfetter

Många studier visar att du får bättre halter av blodfetter när du fastar. Högt blodtryck kan normaliseras och du minskar då riskerna för olika hjärtsjukdomar och stroke. I studier ser man förbättringar på många riskmarkörer för hjärtsjukdomar som blodtryck, totalkolesterol, LDL-kolesterolet, triglycerider, olika markörer för inflammationer och blodsockernivåer.

6 – Kroppen startar reparationsprocesser

När vi  fastar börjar kroppen reparera trasiga celler genom en ”städprocess” som kallas för autophagy. Den går helt enkelt ut på att cellerna bryter ner trasiga och dåligt fungerande proteiner som har byggts upp i cellerna över tiden.  Ökad förekomst av denna process kan påverka förekomsten av flera sjukdomar som t.ex. cancer och Alzheimers.

7 – Det är möjligt att du minskar risken för cancer

Det finns lovande djurförsök som visar att periodisk fasta kan minska risken för cancer. Några studier på människor finns dock inte ännu men det finns tecken på att fasta kan minska biverkningarna av den cellgiftsbehandling som är vanlig när man drabbats av cancer.

8 – Det är bra för din hjärna

Att du minskar blodsockerhalten och graden av inflammation i kroppen är också bra för din hjärna. Men det finns flera studier på råttor som visar att periodisk fasta kan öka tillväxten av nervceller vilket påverkar hjärnans funktion. Djurförsök har också visat att hjärnskador på grund av stroke minskar.

9 – Periodisk fasta kan motverka Alzheimers

Det finns studier på råttor som visar att periodisk fasta kan minska graden av alzheimers eller skjuta upp debuten av sjukdomen. Dessutom finns rapporter som visar att daglig korttidsfasta (till exempel 16:8) förbättrade symptomen hos 9 av 10 patienter med Alzheimers. Mer forskning på människor behövs innan man kan dra några säkra slutsatser.

10 – Du kan förlänga ditt liv

Man brukar prata om ”blå zoner”, områden i världen där befolkningen lever längre än normalt. Det som brukar framhållas som en av orsakerna till den långa livslängden är att befolkningen äter lite, men bra mat. Det finns studier på råttor som visar att periodisk fasta har samma förmåga att förlänga livet, i ett experiment så visade det sig att råttor som fastade varannan dag levde 83% längre än de som inte fastade alls. Nu är inte råttor detsamma som människor men det är onekligen ganska spännande!

 

Denna sammanställning är baserad på den engelska artikeln ”10 Evidence-Based Health Benefits of Intermittent Fasting” från sajten Authoritynutrition.com, där också referenser till 44 vetenskapliga studier finns angivna. 

Author: karin

Share This Post On