Hur påverkas blodsockret av 5:2-dieten?

När du äter enligt 5:2-dieten och fastar två dagar i veckan så får du en snabb normalisering av ditt blodsocker. Insulinnivåerna sjunker och blodsockret stabiliseras på en lägre nivå. 

Om vi har högt blodsocker producerar kroppen mer insulin för att sänka det. Insulinet har dessutom förmågan att lagra fettet du ätit i kroppens celler. Så länge du har höga blodsockernivåer är också insulinnivåerna höga och det är då i princip omöjligt att gå ner i vikt eftersom insulinet ser till att kroppen lagrar fett istället för att använda det.

Har du haft högt blodsocker under en längre tid kan din kropp bli okänslig för insulinet – insulinresistens. Det innebär att allt mer insulin måste ut i blodet för att blodsockret ska sjunka. Till slut slutar kroppens celler svara på insulinet och du får diabetes typ 2.

För dig som är diabetiker:

Om du är diabetiker typ 2 och håller ditt blodsocker under kontroll med tabletter måste du tänka på att hålla mycket noggrann kontroll på ditt blodsocker om du vill testa 5:2-dieten.  Eftersom blodsockerhalterna minskar och därmed också insulinnivåerna i kroppen är det sannolikt att din medicinering måste justeras. Kontrollera med din läkare eller diabetessköterska innan du börjar.

Är du diabetiker typ 1 eller typ 2 som använder du insulin ska du inte äta enligt 5:2-dieten.

Author: karin

Share This Post On